За нас

Сдружение за изследователски практики, познато с инициативата си „Зелени закони“ за мониторинг на еко политиките в България, започна на 1 юни 2016 г. проект „Общностно планиране за Борисовата градина“ в партньорство с район Средец на Столична община. Проектът е одобрен, финансиран и подпомогнат от Програма Европа на Столична община. Целта е очакваните за декември 2016 г. финални обществени обсъждания за Борисовата градина да бъдат допълнени с по-достъпни и популярни инструменти за участие на гражданите в окончателното оформяне на Подробния устройствен план на парк „Борисова градина“.

Чрез арт-инсталация с пощенска кутия на „Езерото с лилиите“ на Борисовата градина и с онлайн карта с възможности за коментари по отделните устройствени зони на предлагания проект за Подробния устройствен план на парк „Борисова градина“ от през септември и октомври ще събираме препоръки от всички заинтересовани. В допълнение, 2 социологически фокус групи с представители на районните администрации, НПО и архитектите-изпълнители ще осигурят експертна гледна точка към предложенията на обществеността. Експертен анализ от партньорите от СИП и район "Средец" с предложения към проекта за ПУП ще бъде представен на Столична община през октомври 2016г. Първите дейности за допитване до гражданите се очакват в края на август 2016 г. чрез подстраница на сайта на Сдружение за изследователски практики – http://www.borisova.zelenizakoni.com/

За да може процесът по съгласуване на ПУП, очакван в летните месеци, да бъде публичен, прозрачен и легитимен, в допълнение на задължителните обществени обсъждания проектът „Общностно планиране за Борисовата градина като част от уникалната идентичност и европейска значимост на София“ ще приложи метода на общностното планиране за събиране на предложения от гражданите, които да бъдат анализирани и обобщени от експерти и да бъдат представени на СО през месец октомври при окончателното разработване на ПУП на парк „Борисова градина“. За да могат да запознаят всички граждани с проекта за ПУП на парк „Борисова градина“, който е възложен на проектантския екип, спечелил конкурс за концепция за ПУП през 2015г, партньорите по проекта, Сдружение за изследователски практики и район „Средец“, очакват съдействие от възложителя (Столична община) за това изпълнителите („Ковачев архитекти“ ООД) да им предоставят проекта възможно най-скоро след изготвянето му . Необходими са карти и визуализации на предлагания ПУП, които ще бъдат базата за набиране на идеи от гражданите за бъдещето на Борисовата градина.

Проектът, изпълняван съвместно от Сдружение за изследователски практики и район „Средец“, е одобрен за изпълнение с Решение № 238 по Протокол 12 от 14.04.2016 г. на Столичен общински съвет и е финансиран с публичен бюджет от 12 500 лв. и краен срок за дейности 31 октомври 2016 г.

Чрез този сайт можете да коментирате планираното развитие по 2 начина: