Предистория

Конкурсът „Устройствена концепция за подробен устройствен план на парк „Борисова градина“ премина през лятото на 2015 г. без широк дебат на гражданите на столицата. 

Победител в конкурса е проектът на фирма „Ковачев Архитекти“ ЕООД , 

с която Столична община подписва договор № НАГ-1374/08.01.2016 г. за обществена поръчка за изготвяне на проект на ПУП на парк „Борисова градина“. 

Според договора на СО с изпълнителя разработката на подробния устройствен план завършва през юли 2016 г., след което подлежи на обществени обсъждания и на промени и одобрение от столичен експертен съвет.

Освен задължителните обществени обсъждания през летните месеци, които столична община трябва да организира, чрез настоящия сайт и чрез инсталация в Борисовата градина през месеците юли-септември проектът "Общностно планиране за Борисовата градина" цели да осигури реален дебат и участие на гражданите в решението за бъдещето на парка.