Паркинг 40 места

 Нов паркинг и подобрен автомобилен достъп за 40 автомобила. 

Comments

паркинг зала бадминтон

Безумие е поляна или част от лесопарка да се превръща в паркинг. Асфалтираното разширение пред самата зала е напълно достатъчно през нормалните дни. Когато има някакви мероприятия, само на 150 м е платеният паркинг пред хотел Москва. Задължително да се сложат на входната алея ограничителни знаци за скорост до 10 км и камери за видеоконтрол на скоростта, т.к. сега има идиоти, които минават по нея с 50-60 км. 

Има паркинг до Хотел Москва а

Има паркинг до Хотел Москва а и пред самите сгради има място за коли , това е недопустимо . Би трябвало да се забрани достъпът на автомобили , които и без това превишават скоростта и застрашават хората по алеите. 

Безумие е там да има паркинг,

Безумие е там да има паркинг, мястото е много близо до улица Незбравка и до паркинга на парк- хотел Москва. Макар че много скоро асфалтираха алеята, която води към "бъдещия" паркинг. И трябва да има бариера, мисля че няма проблем хората да минават по 100 м пеша

Категорично съм против

Точно по тези две алеи откъм ул. Незабравка, които водят до предвидения паркинг, минават страшно много хора. Едната си е официална алея за влизане в парка откъм кв. Изток. Недопустимо е коли да минават през хората, за да стигнат до паркинга. Категорично съм против там да има паркинг и изобщо да се дава достъп на коли до Борисовата градина. 

НЕ

Категорично на територията на парка НЕ трябва да се допускат НИКАКВИ паркинзи и автомобили, било то и електрически, било то за престой, било за паркиране, било за преминаване (това създава опасност за всички посетители и обитатели на парка). Абсолютно недопустимо е изграждането на нови паркинзи на територията на парка. Всички паркинзи трябва да бъдат предвиждани извън територията на парка, а не да бъде търсено решение на проблема с паркирането в столицата, като се отнемат площи от паркове за построяване на паркинзи. В близост има паркинзи и места за спиране.Освен "препоръка" на журито да не се допуска ново строителство на сгради в парка, освен основно изискване към проекта за ПУП от страна на възложителя Столична община да са да не се допуска ново строитество на сгради и никаква намеса в резерватната част на парка (от езерето Ариана, включително Слончето, езерото с лилиите, паметника Братската могила до алея Яворов + североизточна част от тениск кортовете „Академик“), съгл. становището на НИКН във връзка с разпоредбите на ЗКН и Директивен план-концепция за системата от исторически зелени площи – централна градска част – София, „ИЗКЛЮЧВА ВСЯКАКВО СТРОИТЕЛСТВО на архитектурни обекти, спортни съоръжения и игрища“ на територията на резервата (чиито граници са определени в същото становище), вкл. Дендрариума (режим А).  Изграждането на паркинзи на територията на парка е НЕЗАКОННО! 

НЕ

Ходя почти всеки ден в парка, няма нужда от паркинги!!! Има метро  има автобусни спирки, има и къде да се паркира !!!  Има нужда от алеи и осветление!!!, Спортните комлекси  или там каквато формат изберат за бетона и зелязото от което ще си разделят премиите,  предлагам да си ги излеят в задните дворове на къщите  в бояна и павлово и подобни.Ако има голяма нужда от в района  паркинги  да пойскита от строителните фирми галеници  да построят няколко, вместо помпозните кооперации които никнат като гъби.

Паркинг (40 места) - НЕ

Не трябва да се изграждат паркинги в Борисовата градина! Като цяло, достъпът на автомобили в парка трябва да бъде забранен!

НЕ на паркингите в парка

Строенето на паркинги на територията на парка трябва да бъде забранено - минаването на коли по алеите за разходка на хората трябва да бъде забранено също! Няма нищо по-неприятно от дишането на ауспух на единствените места в София, които се предполага да бъдат БЕЗ коли. Изключително неприятно е и минаването покрай входа на стадион Българска армия, където има постоянен трафик от коли, алеята покрай спортна зала София - също. Паркинги се строят ИЗВЪН парка. Алеите имат нужда от повече осветление, нужна е и повече грижа за болните дървета в парка. Хубаво е хората, от които зависи бъдещето на парка, да усвояват едни пари, но нека влагат повече мисъл, докато го правят.

Това е нагло предложение!

Това е изключително нагло предложение, като най-нагъл е предвижданият нов достъп до паркинга - със 120 метра по дълъг от този при парк хотел Москва, при наличие на стълби, който трябва да бъдат преодолени с много бетон и желязо и отсичане на дървета - виж тук http://borisova-gradina.org/concept_pup/

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.