Ресторант Весело село

 Премахване на ресторант „Весело село“? Какво да се случи със сегашното му място? 

Comments

Весело село

ДА! просто парк!

Весело село

ДА! просто парк!

Ресторант Весело село

Ресторант Весело село да бъде премахнат от Борисовата градина и на мястото да бъде възстановен парка.

Весело село

Ресторант Веселоо село е най -долнопробното място в София, премахнете го най-накрая!

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.