Велоалеи

Forums: 

Как си представяте велоалеите в парка? Прилагаме извадка от становище на сдружение Велоеволюция, моля, коментирайте:"В т.1. са изброени опасните места за пресичане, които се използват от велосипедисти. Поставяйки безопасността на велосипедистите и пешеходците на първо място, считаме че е важно в устройствените планове да залегне и съответната нова инфраструктура.Основните акценти са:

 • регламентиране на пресичанията на ул.”Стоян Михайловски” и бул.”Симеоновско шосе”.

Предвид важността на Зеления ринг и връзката межу различните части на Борисова градина, считаме че е обосновано да се потърси пешеходно и велосипедно пресичане на две нива при ул.”Стоян Михайловски”, за да се осигури спокойствието и качеството на средата, подобаващи за един основен рекреационен маршрут.

 • велосипедно пресичане към жк.Лозенец.

Новоизградения подлез в близост до ул.”Златовръх” няма рампа за велосипедисти от страната на жк.Лозенец. Използването на асансьор не може да се счита за велосипедно пресичане, тъй като велосипедистът следва да слезе от велосипеда, а също така създава неудобства, ако трябва да пресекат няколко души (напр.семейство или група). Затова препоръчваме да се предвиди или реконструкция на подлеза, или изнасяне на велосипедното пресичане при пешеходния светофар пред Софияленд.

 • велосипедно и пешеходно преминаване през тунела под бул.”П.К.Яворов” при къпалня Мария Луиза

Много често тунелът се оказва тесен за множеството велосипедисти и пешеходци. Създаването на велосипедна алея, ясно разграничаваща се от пешеходната алея, ще спомогне за групиране на двата потока и намаляването на конфликтите. Въпреки това препоръчваме  изграждането на второ велосипедно и пешеходно преминаване над бул.”П.К.Яворов”, за да може потоците да се преразпределят. Предвид проблемът с по-високото ниво на улицата, идваща от Цариградско шосе, би могло мостът да има и дъговидна в план форма, която да спомогне за по-плавното изкачване.Обръщаме внимание, че при адаптирането на тунела за велосипедисти е необходима неговата реконструкция така, че да се спазят изискванията от мин.2.5 м височина и за наклони, описани в Наредба №2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно - транспортните системи на урбанизираните територии на МРРБ.

 • велосипедно пресичане на кръстовището на бул.”Драган Цанков” и бул.”Евлоги и Хр.Георгиеви”

Като второ по натовареност от велосипедисти кръстовище в София, там е извънредно необходимо да бъдат изградени велосипедни пътеки и да се предвидят места за изчакване на светофарите във всички посоки на кръстовището. Недопустимо е велосипедистите да бъдат задължавани да слизат от велосипедите си като пресичат – това прави пресичането не велосипедно, а пешеходно.

 • велосипедно пресичане на кръстовището на Орлов мост

Едно от най-големите затруднения за велосипедистите на това кръстовище е преминаването от Борисова градина/Княжевска градина/велоалеята по бул.”Евлоги и Хр.Георгиеви” в посока парк Заимов. С реконструкцията на подлеза във връзка с преминаването на трети метродиаметър е необходимо да бъдат включени и велосипедни преминавания във всички посоки.

 • нови велосипедни рампи в подлеза при Полиграфическия комбинат"

Изход към парк-хотел Москва

Наскоро изходът на парк Борисова Градина към парк-хотел Москва беше трансформиран от пешеходна алея в автомобилна алея. В резултат пространството пред залата за бадминтон, включително зелените площи, се превърна в нерегламентиран паркинг. "Новата" автомобилна алея в момента се използва интензивно едновременно от пешеходци, велосипедисти и МПС (автомобили). Създават се доста опасни ситуации. При разминаване автомобилите преминават извън алеята и нанасят кал. На входа на парка има монтирана стойка за бариера, но бариера не е поставена. Свободният достъп на автомобили на територията на парка е напълно необосновано. Необходимо е да се ограничи достъпа на МПС.Необоснован е и свободния достъп на МПС от бул Драган Цанков.

Пешеходно и велосипедно пресичане от Ропотамо към парка

В момента няма директна връзка между ж/к Яворов и долната част на борисовата градина. за да премине от Ропотамо до монумента братската могила, пешеходец или велосипедист трябва или да пресече Цариградско шосе, след което да върви около километър до подлеза при къпалнята и после обратно, или да се спусне отдясно покрай Цариградско шосе до подлеза на полографическия комбинат. Втория варинат даже е неоществим законно с велосипед без да се слиза от него защото има пешеходна пътека. Подлезът под Цариградско на Ропотамо е устроен с рампи за велосипеди. Лесно може да си представи човек пешеходно и велосипедно мостче непосрествено след него над Яворов. Добавям, че въпросното дигонално пресичане съществува за автомобилите посредством тунел. 

Втория варинат е неоществим

Втория варинат е неоществим законно с велосипед, но често е предпочитан и използван като най-лесен и удобен..

велосипедно пресичане на кръстовището на Орлов мост

Здравейте,до компетентните лица,Бих искал да изкажа мнение по въпросът с велосипедно пресичане на кръстовището на Орлов мост. Според мен най-лесното решение в случая при преминаване по продължението на Евлоги и Христо Георгиеви е обособяването на велосипеден джоб пред лентите за престрояване на автомобилите (прилагам снимка, ако не използвам правилно терминологията). https://goo.gl/maps/7EJvwRAdSqu . При  преминаване напречно на бул Евл. и Хр. Георгиеви може да се обособи отделна от пешеходната маркирана алея такава за велосипеди  https://goo.gl/maps/fZmq9BG5FJT2 Поздрави.

Велосипедният достъп до

Велосипедният достъп до Борисовата градина трябва да се регламентира по-добре. МПС достъпът трябва да бъде изцяло (100%) забранен. В частите на Ловния парк, където няма асфалтирани алеи, не смятам, че трябва да се правят велотрасета или да се насърчава велосипедния трафик. Това е място за разходка и спорт, а не за колоездене. Въпреки това, по всички обиколни на парка улици, както и по кръстовищата трябва да се осигурят условия за велосипедното движение - велоалеи, велопътеки на кръстовищата и bike box пред автомобилната stop линия. Улиците са достатъчно широки, за да се обособят велоалеи - Драган Цанков (от Жолио Кюри през колелото на Яворов до Евлоги Георгиев), Никола Габровски (от Тинтява до Симеоновско шосе), Симеоновско шосе (от Семинарията до Г.М. Димитров), по целия бул. Яворов и целия бул. Вапцаров. Дори велоалеите да са начертани отстрани без ограничители, пак ще е много по-добре от сегашното състояние. На кръстовищата задължително трябва да се направят bike boxes за велосипедистите, за да могат да се правят безопасни леви завои. На местата където се преминава покрай входове на парка, трябва да се скосят тротоарите, за да може да се влиза безпроблемно от велоалеята. И накрая - велосипедната алея в Ловния парк в частта до Токуда е в много лошо състояние... Жалко, защото прави връзка с новоизграденото трасе по ул. Люба Величкова.

Велосипедно пресичане през подлеза при Полиграфическия комбинат

Споменали сте "нови велосипедни рампи" за този подлез и не съм сигурен как да го разбирам - нови релси по стълбите ли? Според мен трябва да се настоява за цялостна реконструкция на този подлез, така че да може действително да се използва от велосипедисти. В момента по цялото протежение на Цариградско шосе има ЕДИН-ЕДИНСТВЕН подлез, който реално става за тази цел. Това означава не само неудобство, означава голям велосипеден поток в НАСРЕЩНОТО движение по локалното платно, като така се създават предпоставки за опасни инциденти.

Add new comment

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.