Собственост и спорни обекти

Forums: 

В резерватната част - между Орлов мост и алея "Яворов" - не трябва да съществуват сгради.  В буферната зона - между бул. Драган Цанков и стадион "Българска армия" - се предвиждат да се преместят съществуващи обекти. До голяма степен с ПУП трябва да се разрешат споровете за частните парцели и обектите върху тях, според заданието за идейна концепция на ПУП и препоръките към спечелилата концепция от журито на конкурса от 2015г . Основни обекти, които проектът за ПУП планира да се изместят от резерватната и буферната зони и частни обекти със спорен статут, са:

·         заведения за хранене около езеро "Ариана"

·         Маймунарника

·         Весело село

·         Конна база

·         автокъща "Капитолия"

·         стадион "Юнак"

·         къпалня "Мария Луиза"

 

Весело село

Весело село категорично трябва да се махне, а в "неговото" място просто да се възстанови парка.

Ариана

Заведенията около Ариана трябва да се махнат, особено кръчмата на мостчето, която блокира пшеходното движение по средата на езерото.

Мария Луиза

Собственноста на "Мария Луиза" трябва да стане пак общинска и да се възстанови летния плаж.

Капитолия

Идеята за инфоцентър и подземен паркинг е чудесна, след което категорично да се забрани достъпа на автомобили след тази точка.

Стадионът на ЦСКА и съседния

Стадионът на ЦСКА и съседния му стадион под къпалнята Мария Луиза трябва да бъдат премахнати, а площите, заети от тях - рекултивирани. Това на свой ред, би намалило влизането на автомобили в парка. Бившата ледена пързалка - стадион Дружба, на времето бе много посещавана. Не знам, защо бе изоставена и доведена до това състояние. Ако няма да бъде въстановявана, следва да бъде премахната.

Обекти

Автокъща Капитолия и Веселото село да бъдат премахнати като наземната им територия бъде върната на парка под формата на зелени площи. Същото се отнася и за т.нар. заведение Лодки. Да се изгради подземен паркинг под тях достъпен от „Драган Цанков“ или от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и да се забрани изцяло допускането на автомобили на територията на парка, нито преминаващи, нито паркиращи, включително пред Българска армия; наземното паркиране на стадион Васил Левски да стане платено и регулирано. Конната база да се премести извън територията на Борисовата градина изобщо. Двете заведения намиращи се след Маймунарника да изчезнат. Да бъдат оставени максимум 2 заведения около езерото Ариана, като там бъде направен инфоцентър и център за продажба на билети за спортните центрове, които ще останат на територията на парка: а именно, обекти като пързалката на Юнак и къпалня Мария Луиза, Българска Армия и Колодрума да бъдат преустроени/възстановени и отворени за комерсиално ползване за спортни цели, ако това не е възможно, тогава да се мисли за тяхното отстраняване от територията на парка. Да бъдат премахнати всички панаирджийски будки продаващи захарен памук, масички със свирки и други подобни, намиращи се както на ез. Ариана, така и вътре в парка. Увеселителните атракции в района на Слончето с комерсиална цел да бъдат премахнати като се оставят ограничено количество будки (1-2) продаващи храна, сладолед, напитки. Асфалтовите настилки в цялата Борисова градина да бъдат оправени, горските пътеки да не се пипат, да бъдат сложени бариери и камери на всеки вход. Да се възстановят старите тоалетни на територията на парка с тоалетна хартия и течаща вода и да бъдат платени, но на достъпна цена, а химическите да бъдат премахнати. Не намирам нужда да се правят специални велоалеи. 

Собственост и спорни обекти

Заведения за хранене около езеро "Ариана" и площадката със слончето и костенурката трябва да се махнат (кръчмата на мостчето наистина блокира движението), могат да се оставят само 1-2 кафенета в приемливи размери , както и да се изгради малък инфоцентър (без изложбени зали); Веселото село, 2те заведения след Маймунарника и заведението Лодки трябва да се премахнат и да се възстанови парка. къпалня Мария Луиза – да се премахне този обект изцяло и на мястото му да се възстанови парка; стадион Юнак – да се приобщи към парка; стадион Васил Левски – да се забрани импровизирания пазар за спортни стоки; на мястото на съществуващите в момента паркинзи около стадиона да се изградят/добавят подземни паркинзи на няколко нива (2-3); да не се допускат сергии, временни атаракциони и съоръжения (продажбата на напитки, билети и фен артикули да бъде ограничена вътре в стадиона и само при провеждане на събития); стадиона да бъде отворен за ползване от столичани, когато няма професионални спортни събития; стадион Българска армия – да се премахне паркинга пред стадиона и да не се допускат автомобили до него; да се премахнат кафенетата и бирариите около стадиона, както и павильоните за билети за мачове и фен-артикули (замърсяват, създават шум, нарушаващ отдиха в парка, затрудняват преминаването на пешеходци и велосипедисти; продажбата на напитки, билети и фен артикули да бъде ограничена вътре в стадиона и само при провеждане на събития); стадиона да бъде отворен за ползване от столичани, когато няма професионални спортни събития; Автокъща Капитолия трябва да бъде изцяло премахната от територията на парка, тъй като е обект, който няма нищо общо с резервата, парка и предназначението му за отдих, спорт, разходка и развлечение, историческото и културното му значение. Необходимо е мястото да бъде залесено и приобщено към парка. Трябва да се премахнат всички сергии, временни атаракциони, съоръжения, будки, продаващи захарен памук, детски играчки и подобни, намиращи се както на ез. Ариана, така и вътре в парка.  Трябва всички асфалтови настилки в парка да бъдат обновени, парка да бъде затворен за автомобили, да бъдат сложени каменни бариери и камери на всеки вход.Трябва да се възстановят летния театър, водното огледало зад Братската могила, обсерваторията, Къщичката на Баба Яга, Езерото в близост до бул. Цариградско шосе и ул. Незабравка.Трябва да се възстановят старите обществени чешми и тоалетни, и химическите тоалетни да бъдат премахнати. 

Столична община да си възстанови собствеността

Столична община да си възстанови собствеността на всички гореизброени обекти и на РЕСТОРАНТ ТЕНЕКИЙТЕ до площад Велчова завера.Ето я частната собственост: http://borisova-gradina.org/wp-content/uploads/2016/06/Приложение-8.pdf

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.