Начало

Чрез този сайт можете да коментирате планираното развитие в Борисовата градина по 2 начина: 1. развитие по зони в парка и 2. развитие по проблемни теми

Вашите мнения ще бъдат обобщени и разгледани от Столична община и проектантите на ПУП.Основните изисквания към проекта за ПУП от страна на възложителя Столична община (според оценките на журито за конкурса на концепции през 2015г) са:

  1. Да не се допуска ново строитество на сгради;
  2. Никаква намеса в резерватната част на парка – резерватна част (от езерето Ариана, включително Слончето, езерото с лилиите, паметника Братската могила до алея Яворов) + североизточна част от тениск кортовете „Академик“;
  3. Да не се предвиждат нови транспортни връзки в парка
  4. Да се премахнат от резерватната част всякакви заведения и неприсъщи сгради
  5. Да се предвидят нови пешеходни и велосипедни връзки между различните части на парка
  6. Да се подобри сигурността

Подробните устройствени планове (ПУП) регламентират бъдещето развитие на дадена територия. За парк "Борисовата градина" в момента ПУП се разработва въз основа на концепция, спечелила през 2015г конкурс на Столична община. Проектът ще се приеме след обществено обсъждане в следващите месеци. За да има по-информирано мнение и участие на повече граждани, с този сайт ще подпомогнем бъдещото обществено обсъждане. Надяваме се всички заинтересовани да дадат коментари и предложения за концепцията, върху която ще се базира бъдещият ПУП.