Начало

Чрез този сайт можете да коментирате планираното развитие в Борисовата градина по 2 начина: 1. развитие по зони в парка и 2. развитие по проблемни теми

Вашите мнения ще бъдат обобщени и разгледани от Столична община и проектантите на ПУП.Основните изисквания към проекта за ПУП от страна на възложителя Столична община (според оценките на журито за конкурса на концепции през 2015г) са:

  1. Да не се допуска ново строитество на сгради;
  2. Никаква намеса в резерватната част на парка – резерватна част (от езерето Ариана, включително Слончето, езерото с лилиите, паметника Братската могила до алея Яворов) + североизточна част от тениск кортовете „Академик“;

Дискусии по зони от ПУП

Subscribe to Общностно планиране за Борисовата градина RSS