Анкета "Какво искаме да се промени в Борисовата градина?"

В момента след конкурс от 2015г се изготвя подробен устройствен план на Борисовата градина. Основни предвиждания на проекта и препоръки към него на журито от 2015г можете да коментирате във въпросите по-долу. Обобщените анкети ще бъдат представени на СО.
1. Обекти със спорна собстеност или предназначение
2. Сигурност в лесопаркова част (частта между алея Яворов, кв. Изток, кв. Дианабад и Зоопарк)
3. Предвиждат се нови паркинги на входове на парка при Капитолия, къпалнята "Мария Луиза" и др, като чрез тях ще се позволят нови места на достъп и трафик на коли в парка, както и ще се намалят зелените площи
4. Има ли нужда от инфо център „Зелената памет на София“, който се предвижда като обект с 400 места подземен паркинг на мястото на автокъща "Капитолия"?
описание от Анализа на Ковачев арх
5. Велоалеи
6. Биорознообразие
7. Връзки между различните части на парка
8. Да се премахнат ли спортни обекти от охранителната зона на резерват „Борисова градина“?
9. Какво да се направи за презастрояването - подробности тук?
10. Нарушения
11. Къде се извършват нарушения