Казусът "Борисова градина"

Конкурсът „Устройствена концепция за подробен устройствен план на парк „Борисова градина“ премина през лятото на 2015 г. без широк дебат на гражданите на столицата. Победител в конкурса е фирма „Ковачев Архитекти“ ЕООД , с която Столична община подписва договор № НАГ-1374/08.01.2016 г. за обществена поръчка за изготвяне на проект на ПУП на парк „Борисова градина“. Според договора на СО с изпълнителя разработката на подробния устройствен план завършва през юли 2016 г., след което подлежи на обществени обсъждания и на промени и одобрение от столичен експертен съвет. За да може процесът по съгласуване на ПУП, очакван в летните месеци, да бъде публичен, прозрачен и легитимен, в допълнение на задължителните обществени обсъждания проектът „Общностно планиране за Борисовата градина като част от уникалната идентичност и европейска значимост на София“ ще приложи метода на общностното планиране за събиране на предложения от гражданите, които да бъдат анализирани и обобщени от експерти и да бъдат представени на СО през месец октомври при окончателното разработване на ПУП на парк „Борисова градина“. Проектът, изпълняван съвместно от Сдружение за изследователски практики и район „Средец“, е одобрен за изпълнение с Решение № 238 по Протокол 12 от 14.04.2016 г. на Столичен общински съвет и е финансиран с публичен бюджет от 12 500 лв. и краен срок за дейности 1 ноември 2016 г.