Бъдеще

Конкурсът „Устройствена концепция за подробен устройствен план на парк „Борисова градина“ премина през лятото на 2015 г. без широк дебат на гражданите на столицата. 

Победител в конкурса е фирма „Ковачев Архитекти“ ЕООД , с която Столична община подписва договор № НАГ-1374/08.01.2016 г. за обществена поръчка за изготвяне на проект на ПУП на парк „Борисова градина“. 

Според договора на СО с изпълнителя разработката на подробния устройствен план завършва през юли 2016 г., след което подлежи на обществени обсъждания и на промени и одобрение от столичен експертен съвет. Очакват се обществени обсъждания, които от проекта "Общностно планиране за Борисовата градина" ще допълним с допитвани до гражданите члез онлайн карта на настоящия сайт и чрез арт-инсталация в парка в месеците юли-септември 2016г. Получените предложения ще бъдат анализирани и обобщено представени през октомври 2016г. пред експертния съвет на Столична община, който ще вземе финално решение за проекта за ПУП на парк "Борисова градина".