Контакти

Вера Стаевска, ръководител на проект „Общностно планиране за Борисовата градина  като част от уникалната идентичност и европейска значимост на София“ и председател на УС на Сдружение за изследователски практики, телефон 0885989593. Електронна поща на Сдружение за изследователски практики - SIP.Bulgaria @gmail.com