Тоалетни

Forums: 

Парк "Борисовата градина" е голяма територия, на която има само една действаща тоалетна - до "Слончето" в централната част. Химическите тоалетни са малко, недобре поддържани и избягвани от гражданите, които като резултат цапат или се чувстват дискомфортно. Нужно ли е изграждане на нови сгради или преместваеми обекти за тоалетни или да се въведе концепция за ползване на тоалетни в някои от съществуващите обекти?

Голям парк като Борисовата

Голям парк като Борисовата градина има нужда от повече тоалетни - нормални обществени тоалетни, в самостоятелни сгради (или пристроени към вече съществуващите), които да се обслужват и поддържат от общината.

Борисова градина и тоалетни

Химическите тоалетни са временно решение и трябва да бътат отстранени от пейзажа на парка. Според мен е оправдано и необходимо да се изградят още тоалетни в близост до посещавани места. За целта би трябвало да се обследват техническите възможности за водоснабдяване и канализация на подобни обекти и проектантите да предложат подходящите места за тях и да определят капацитета им. Тоалетни са налични в съществуващи обекти и спрямо разположението им и режима на ползване на обектите, може да се търси решение за ползване от граждани ( с временен или постоянен характер). Стои въпросът и със стопанисването на тоалетните и с определянето на разумен размер на такса за ползване. Редно е да се обмислият и варианти за автоматизирани съоръжения.

Да на тоалетните !

Да на тоалетните с персонал за обслужването им и безплатен достъп за деца! Не може да учим децата да пишкат по храстите!Химическите в момента вонят от 100 метра!

Тоалетни за майки с колички!

С оглед течащия ремонт на градината се оказва че няма нито една функционираща тоалетна в цялата градина - химическите също са препълнени. Препоръката ми е да се помисли за изцяло нови тоалетни, които да са разположени на достъпни места, но да са платени, за да се избегне къпането на клошари вътре, което нееднократно сме виждали. Особено предизвикателство е ходенето до тоалетна за майки с бебета в количка - нито могат да влязат с количката, нито могат да си оставят детето в количката. Трябва са се построят достатъчно широки тоалетни, които да побират майка с количка, които да се почистват системно, за да са използваеми от всички. Не мисля че при това полижение някой би жалил пари или би се крил в храстите, вместо да отиде като бял човек.

Такса от 1 лв, каквато се

Такса от 1 лв, каквато се изисква в момента в единствената тоалетна в парка, е нереално висока. При прекаран половин ден там и двукратно ползване на тоалетна от двама души се получава сума от 4 лв. За хора, които са в парка ежедневно, сумата месечно би възлязла на 120 лв +/- 30 лв, в случай, че някой от двамат ползва тоалетната еднократно в един ден. Химическите тоалетни в района на стадиона няма да ги коментирам изобщо...

Една действаща тоалетна не е достатъчна за целия парк

Една действаща тоалетна не е достатъчна за целия парк. Има стари тоалетни на места в парка, които биха могли да бъдат възстановени. Химическите трябва да се отстранят. Нека се изградят към съществуващи вече обекти нормални платени тоалетни с течаща вода и тоалетна хартия, почиствани редовно, които да бъдат обслужвани от хора. Смятам, че има възможност и вече изградени тоалетни към заведения и други обекти да бъдат направени достъпни за всички посетители на парка срещу заплащане. Такса от 1 лв. обаче е прекалено висока, още повече при липса на обслужване на тоалетната, течаща вода и хартия.

Тоалетни и чешми

На територията на по-оживената част от парка е необходимо да има обществена тоалетна, би било добре да са поне 2 (които да се поддържат редовно, да са с течаща вода и да бъдат пригодени за майки с деца и инвалиди). Реновираната наскоро тоалетна до детската площадка със слончето е на удачно място (в по-оживената част), но обявената цена от 1 лв. е много висока (цена от 0.30-0.40лв е нормална за такова съоръжение) и особено при обещанието от Столична община, че този санитарен възел ще бъде безплатен за посетителите на парка. Химическите тоалетни трябва да бъдат премахнати от целия парк. Трябва да се възстановят чешмите на територията на парка.

Тоалетни в парка

Мисля, че в Борисовата градина трябва да има няколко тоалетни (поне 3), които да са лесно достъпни, поддържани и с течаща вода. Разбираемо е да има такса за ползването им, но смятам, че сегашната (1 лев) е необосновано висока.  Химическите тоалетни е по-добре да се махнат.

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.