Зона "Дух и тяло"

 Обособяване на зона „Дух и тяло“ в южната част до кв. Изгрев? Какво да се случва там? 

Comments

зона Спорт и дух

Каквато и да се прави, не трябва да се пипа "Дъновистката поляна", която и без друго пострада достатъчно тази пролет, когато беше разорана от камиони при санитарна сеч.Освен това да не се допускат никакви нови постоянни и "временни" обекти, както и никакво асфалтиране на алеи или площадки.

Зона "Дух и тяло

Да НЕ се допускат автомобили, асфалтиране, изсичане на здрави растителни видове, изграждане на паркинзи и постройки, заведения, павильони, нарушаване на флората и фауната, увреждане на естествената гора, сергии, временни атаракциони и съоръжения и подобни !

НЕ

 Да се острянят опасните дървета. нищо друго.

Никаква намеса и залесяване на мястото на трамвайните релси!

Никаква намеса и залесяване на мястото на трамвайните релси! Има малък тротоар от вътрешната страна на трамвайните релси (откъм парка), който може да остане за велоалея, тъй като тротоарът на самия булевард е мръсен и шумен.

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.