Телевизионната кула

 Отваряне на телевизионната кула са посетители с цел панорамен поглед към София. 

Comments

категорично ДА!

Във всички столици в западна евро има по 1 кула, на която да се качиш, откъдето можеш да видиш града. Категорично да!

ДА!

Много добра идея! Ще бъде чудесно, ако се осъществи!

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.