Научно образователна зона

 Резреват "Дендрариума"

Comments

Място, което е наситено с история

Доколкото се опитах да изчета и разбера основните идеи на ПУП-а, разбрах, че се предвижда "Зелена памет" на мястото на сегашната "Капитолия".Според мен мястото, което тук коментираме, "Дендрариума", е много по-подходящ за един Музей на Борисовата градина. Място с голема емблематичност и историческа стойност - това е било разсадникът, основан от лесовъда Петър Беров, тук са гиганските секвои - първите засадени в България в България през 1905 г., тук са редки дървесни видове, засаждани през годините, това място са се помещавали управата на разсадника в началото, после Института за гората (1951-1963), който е наследник на Службата за горско опитно дело, чието начало е 1928 г. Тук специалистите са извършвали своите опити с адаптацията на дървените видове в Борисовата градина, много важни изводи и препоръки са излезли именно оттук. Ето с такива значими исторически факти, касаещи Борисовата градина е свързано това място.А какво по-добро след като като разхождащият се любознателен човек премине от "Ариана", през историческата част на градината, през залесяванията около Астрономическата обсерватория и стигне до "Дендрариума", влезе през сега обраслата и затворена врата, с тиса отпред, застанал като стража... и разгледа и съпреживее цялата историята на създаването на Борисовата градина - снимки, диапозитиви, мултимедия.Още пред повече от 70 г. краеведът Никофор Ганев ни е завещал, че ако трябва да има паметник в Борисовата градина то това да е на лесовъдите Петър Беров и Стефан Дончов...и то точно на това място, където сега сгушен е паметникът на лесовъда Васил Попов.Това е моето предложение за това място - да бъде направено като Музеийна експозиция и "пътуване във времето" на Борисовата градина!

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.