Паркова зона - нова намеса

Устройствената концепция предвижда изграждане на информационен център на мястото на автокъща „Капитолия“ с подземен паркинг за 400 автомобила, изграждане на нов автомобилен достъп към стадион ЦСКА и колодрума, премахване на стар автомобилен достъп, преустройство на стадион „Юнак“ в открит затревен амфитеатър, изграждане на ос стадион Юнак – Розариум ( Според концепцията: „Създаване на нова планова композиция в северозападната част на парка въз основа на съществуващи елементи – розариума, напречната алея като традиционно направление, стадион "Юнак". За целта се реконструира плановата композиция с цел създаване на единна композиция в унисон със стилистиката на композицията в резерватната част, но без да я конкурира.“), изместване на конната база и обектите на "Спортна София" в южната лесопаркова част в района между кв. Изгрев и Софийски зоопарк.

С розово - съществуващ път. С жълто - маркиран е проект на път в кафяв цвят с разлика 0-8 метра спрямо съществуващия (розов)

Comments

Ако на някой обект не му е

Ако на някой обект не му е място в парка да се премахне, но не да се съсипва дивата част на парка. Не разбирам необходимостта от строителството на сгради под предтекст за културни и информационни центрове. Оправете градският транспорт и стига с тези паркинги и коли в парка!

автомобилен достъп

Ако наистина се изгради под Капитолия подземен паркинг за 400 коли, няма смисъл от автомобилен достъп по-навътре в парка, т.к. общият брой на местата за паркиране около стадион "Българска армия" и в "Спортна София" със сигурност е по-малък.

Няма да стане

Както излиза целта е цялата тази зона да се превърне в гигатски платен паркинг.... и отдолу....и отгоре....Нека да се направи подземен паркинг под Капитолия, но да се пускат коли в парка, това е някакъв абсурд. Точно обратното, абсолютно да се махне и паркирането пред ЦСКА, което се случва сега и да се спре достъп на всякакви МПС до парка.

Автокъща Капитолия трябва да

Автокъща Капитолия трябва да бъде изцяло премахната от територията на парка, тъй като е обект, който няма нищо общо с резервата, парка и предназначението му за отдих, спорт, разходка и развлечение, историческото и културното му значение. Необходимо е мястото да бъде залесено и приобщено към парка.стадион Юнак – да се приобщи към парка;стадион Българска армия – да се премахне паркинга пред стадиона и да не се допускат автомобили до него; да се премахнат кафенетата и бирариите около стадиона, както и павильоните за билети за мачове и фен-артикули (замърсяват, създават шум, нарушаващ отдиха в парка, затрудняват преминаването на пешеходци и велосипедисти; продажбата на напитки, билети и фен артикули да бъде ограничена вътре в стадиона и само при провеждане на събития); стадиона да бъде отворен за ползване от столичани;зимна пързалка Ариана, Конната база – да се преместят извън пределите на парка или в 1 обособена за целия парк спортно-развлекателна зона (напр. СофияЛенд, за който има вече изградена инфраструктура, паркинг, излаз на булевард, т.н.);

Тук е най-опасното предложение!

Тук е най-опасното за парка предложение - новият вход към парка е чрез СВЕТОФАР (кръстовището на бул. "Драган Цанков"/ ул. "Кирил Видински") т.е. узаконява се масовият автомобилен достъп. Паркът съгласно един закон и две наредби е достъпен само за специални (полиция, пожарна, бърза помощ) и обслужващи за периода от 07:00 до 09:00 часа - за тях не е необходим светофар, могат да ползват сегашния вход пред Биологическия факултет. Подземният паркинг ще бъде добро решение само ако достъпен като цена и като сигурност (охрана). Информационен център е пълна глупост - това са бъдещи ресторанти, кафенета, магазини.

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.