Историческа паркова зона

Обхваща резерват "Княз Борисовата градина" - изключва всякакво строителство на архитектурни обекти, спортни съоръжения и игрища. Приоритетно за концепцията е взимане на мерки за опазване на автентичността на плановата и обемно-пространствената композиция в резерватната част. Определяне на допустими дейности в резерватната територия; градинско обзавеждане, подходящо към оптималната дата; възстановяване на липсващи елементи, имащи значение за пълноценна изява на ценността: възстановяване на дългата ос в частта й към паметника, планова и поетапна цялостна подмяна на отмираща растителност, особено за алейните насаждения с цел хармонична визия на редиците на кестеновата и липовата алеи.

Comments

Историческа паркова зона

Единствено да се почисти, да се поддържа редовно, да се преасфалтират разрушените от преминавалите автомобили алеи, да се реновира повредено градинско обзавеждане.

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Refresh Type the characters you see in this picture. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.