Научно-образователна зона

  Тук са разположени Маймунарника и Университетска астрономическа лаборатория. 

Comments

Залесяване с черен бор

Това е едно от първите залесявания Борисовата градина в края на 19 век, извършено от лесовъда Стефан Дончов като софийски горски инспектор. Може би е редно информирането по някакъв начин на хората за такива хора като него, създали такова уютно място за отдих.Това залесяване с черен бор е един от важните обекти, посещавани от студенти на Лесотехническия университет!

Мнение

Борисовата градина,трябва да остане градина/парк. Не конюшна,паркинг,мол и още глупости!

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.