Резерват "Дендрариум"

 В тази зона се съхранява и опазва биологичното разнообразие иекологичното равновесие. Не се допускат дейности, които възпрепятстват тези характеристики. Допускат се регламентирани посещения с образователна и научна цел.

Comments

Запазване на историческата памет!

В "Борисовата градина" до днес няма място, където може да се научи за нейната история - събрано на едно място: снимки, исторически документи, биографии на създателите й, различните инициатив, провеждани в нея е миналото и т.н. и т.н.
Мястото, наречно "Дендрариум" предоставя една прекрасна възможност именно за една такава историческа "разходка" - от миналото до днес.
Това е мястото, от което всяка педя говори за историята и защо не подвига на поколения лесовъди и градинари.
През 1897 г. лесовъда Петър Беров основава разсадника "Княз Борис III". За съжаление през 1968 г., по-голямата част на това емблематично, особено за лесовъдите място, са изградени тенис-кортовете "Академик". Останалото около постройките място е запазено и то съдържа ценни дървесни видове от зората на интродукцията на чуждоземни дървесни видове у нас особено гигантска секвоя(първите в България) и червения дъб.
През 1934 г. е поставен бюст-паметник (откраднат на 15.11.1992 г. и невъзстановен) на един от най-борбените и доблестни лесовъди - Васил Попов, сгушен сред гигантските секвои и стоящ някак укорително към нас...
Искренно се надявам това място да бъде не само запазено, но и развито и показващо величието на времето, когато първостроителите са създавали Борисовата градина!

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.