Спортна зона - активен отдих

Зоната попада в охранителна зона на резерват „Княз Борисовата градина“ и резреват „Дендрариума“. В тази зона са разположени повечето спортни съоръжения в парк Борисовата градина- Национален стадион Васил Левски, стадион ЦСКА, Софийски тенис клуб, Колодрум и в лесопаркова част – тенис кортове „Академик“ и закрита зала „София“ за бадминтон.

Comments

относно териториите за спорт

Здравейте, Отдавна ми се искаше да споделя мнението си за различните територии в Борисовате градина и намирам това място за подходящо да го сторя. На първо място адмирирам визията за развитие на историческата част на БГ и за избора на най-подходящия проект за Подробен Устройствен План на същата на архитект Ковачев от всичките предложени. Като казвам това имам предвид избора на консервативния проект на господин Ковачев и недопускането дори и на помисли за каквото и да е било строителство. За мое съжаление проекта обхваща само югозападната част на градината, като предполагам изработването на визия за частта включваща стадион Българска армия и Колодрума предстои.В тази връзка ми се иска да споделя мнението си за последната. Смятам че е разумно стадион БА и Колодрума да бъдат преместени на по-добри и по-подходящи за целта места. Предвид сериозните апетити към тези територии аз не бих изключил възможността за иницииране дори на референдум сред жителите на София и дори на България за виждането НИ по въпроса, как би трябвало да изглежда това място. Моето разбиране за това е, че на тези територии в сърцето на БГ е необходимо да останат единствено дървета, алеи, езерца, камъни, вода все неща с естествен произход. Представям си дори че е възможно на това място да се направят градини по примера на тези във Версай, Тюйлери, Белведере, градина Люксенбург и други. Сигурно витая из облаците но не смятам че сме били далеч от такива неща още в миналото, когато сме имали планове да посроим копие на двореца в Белведере в Княжеската градина с прилежащите към него територии от градини. Изключение и компромис вероятно би било редно да се направи единствено със стадион Васил Левски, който свързвам с по-голямата част от родните ни спортни успехи и история.Положителното досега е, че посоката към която вървим е добра, но за нищо на света не трябва Държавата и Столична община да допускат строителство на нови стадиони и въобще обекти в БГ. Напротив всички такива трябва да бъдат премествани към периферните части на града или въобще/поне да се работи в тази посока по примера на проекта на архитект Ковачев.Благодаря

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.